Het Hof Delmare

Geitenmelkerij

Schapenstal.

In 1989 begonnen wij met het houden van schapen. Het begon met 4 schapen, met als doel het gras kort te houden. Maar dit werden er steeds meer. Uiteindelijk werd de hobby een toegevoegde tak aan ons bedrijf. Schapen houden hebben wij met plezier gedaan maar in 2015 hebben wij de overstap gemaakt naar een geitenmelkerij.

   

De geitenmelkerij:

In december 2015 is de bouw van de geitenstal begonnen, in april 2016 was deze stal klaar. Half april arriveerden de eerste geiten en konden wij beginnen met het melken. Bij aanvang van ons geitenbedrijf bestond onze groep uit 200 doormelkers en 50 jonge geiten. Deze melkgeiten worden tweemaal per dag gemolken. Deze melk gaat naar Amalthea.